Termeni și Condiții

Prin utilizarea acestui website, sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare.

Accesul și utilizarea acestui website sunt supuse următoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Accesând și utilizând website-urile, acceptați, fără limitări sau calificări, aceste condiții și luați la cunoștință că orice alte acorduri între dumneavoastră și Casa Vânătorului sunt înlocuite prin prevederile prezentelor condiții de utilizare. În privința prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în contextul interacțiunii cu acest website, vă rugăm să consultați Politica de Confidențialitate, precum și Politica privind utilizarea Cookies, cu aplicabilitate pentru datele prelucrate prin intermediul website-ului casavanatoruluiiasi.ro

Vizitarea website-ului: www.casavanatoruluiiasi.ro implică acceptarea condițiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos. Pentru folosirea în bune condiții a website-ului, se recomandă citirea cu atenție a termenilor și condițiilor.

Website-ul www.casavanatoruluiiasi.ro este administrat de OSCAR PRO FOOD S.R.L., societate înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J22/2506/2018, având CUI RO39894453, cu sediul în Iași, str. Lascăr Catargi nr. 15, Camera 2, mun. Iași, Județul Iași.

Scopul permis pentru utilizarea website-urilor este obținerea de informații și accesul la serviciile oferite prin intermediul acestora. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisă.

OSCAR PRO FOOD S.R.L. nu își asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dumneavoastră de comunicare cu acesta. Prin termenul „vizitator” al website-ului se înțelege orice persoană care va accesa website-ul. Prin termenul „utilizator” al website-ului se înțelege orice „vizitator” care se înregistrează ca și „utilizator” prin completarea unui formular de înregistrare.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor Termeni și Condiții precum și orice modificări ale website-ului fără o notificare în prealabil. Accesând pagina Termeni și Condiții, puteți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

Nu sunt permise:

1. Copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor și informațiilor existente pe aceste website-uri;

2. Încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestor site-uri, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informațiilor publicate, sau încercarea de a acționa în acest scop;

3. Încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din rețeaua OSCAR PRO FOOD S.R.L., sau accesarea oricăror servere sau servicii din rețeaua OSCAR PRO FOOD S.R.L. care nu sunt publice, fără autorizație explicită în scris din partea OSCAR PRO FOOD S.R.L.;

4. Încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de hosting sau în rețeaua OSCAR PRO FOOD S.R.L. prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin “flooding” sau “DDoS”;

5. Folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul website-urilor pentru distribuirea lor pe liste de mailing, pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese

Disponibilitatea Serviciului

OSCAR PRO FOOD S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziția vizitatorilor și a utilizatorilor prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă.  OSCAR PRO FOOD S.R.L. nu este răspunzătoare față de utilizatori, orice terță persoană fizică/juridică sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul website-ului. OSCAR PRO FOOD S.R.L. poate schimba în orice moment conținutul și condițiile de folosire a website-ului. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în aceste site-uri și nu au caracter retroactiv.

Obligațiile de înregistrare

Pentru a putea cumpăra / comanda de pe acest website, trebuie să introduceți datele dumneavoastră, precum numele, numărul de telefon sau adresa. Pentru informații cu privire la modul de prelucrare a datelor cu caracter personal, scopul solicitării, temeiul legal al acestora precum și necesitatea consimțământului dumneavoastră, vă rugăm sa consultați Politica de Confidentialitate, precum și Politica de Utilizare Cookies, cu aplicabilitate pentru datele prelucrate prin intermediul website-ului.

În utilizarea serviciului, declarați că veți furniza informații reale, corecte, actuale, complete și nealterate despre dumneavoastră.

Preț și modalități de plată

Prețurile prezentate includ TVA (9%).

Prețul de achizitie prezentat pe bonul fiscal / factură va fi același cu cel prezentat pe website la momentul achiziției.

Plata produselor se efectuează în numerar sau cu cardul bancar la livrarea produsului.

Plata la livrare: comanda se achită reprezentantului Companiei în momentul livrării comenzii prin plată ramburs.

Informații privind livrarea

Termenul de livrare va fi comunicat la momentul plasării comenzii și nu va putea depăși 24 ore. Livrarea se face de către compania noastră, la adresa specificată de client. Acest termen poate fi modificat din motive independente de voința noastră.

În cazul în care doriți să specificați anumite aspecte referitoare la livrare cum ar fi: ora de livrare, adresa sau puncte de reper, vă rugăm să specificați în căsuța de observații înainte de finalizarea comenzii.

Drepturile de autor (Copyright)

Dreptul de autor pentru informațiile existente pe aceste site-uri este deținut de OSCAR PRO FOOD S.R.L.sau de afiliații / partenerii săi. Niciun material de pe acest website nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără permisiunea explicită, scrisă a OSCAR PRO FOOD S.R.L.. Conținutul acestui website, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile și orice alte materiale prezente pe acestea sunt protejate de legea dreptului de autor și sunt proprietatea OSCAR PRO FOOD S.R.L. sau a afiliaților / partenerilor săi. Este interzisă crearea de legături cu aceste website-uri ale altor site-uri sau invers, fără un acord prealabil scris. În situațiile în care acest lucru se întâmplă fără acordul scris al companiei OSCAR PRO FOOD S.R.L., aceasta nu își asumă responsabilitatea pentru website-urile neafiliate cu care website-urile ar putea fi legate, pentru materialele postate pe acest website de către alte persoane decât cele autorizate de OSCAR PRO FOOD S.R.L. și își rezervă dreptul de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare a oricărei acțiuni de acest tip.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vânzarea, revinderea sau exploatarea unei părți a serviciilor, accesul, folosirea serviciilor sau informațiilor puse la dispoziție de OSCAR PRO FOOD S.R.L. prin intermediul website-ului într-un mod care violează legislația româna sau internațională în materie de drept de autor și proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni.

OSCAR PRO FOOD S.R.L. își rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace și de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare a persoanelor implicate în distrugerea sau alterarea website-urilor, a conținutului, securității acestora sau încercarea de a ataca sau discredita OSCAR PRO FOOD S.R.L. sau pe partenerii săi, produsele, serviciile și angajații acestora. Orice eventual litigiu în legătură cu aceste website-uri este de competența instanțelor de drept comun din România.

Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală puteți folosi adresa de e-mail: office@casavanatoruluiiasi.ro.